Katalogseiten

Bukvic, Ljubomir

Kanelovana keramika Gava kompleksa u Banatu

  Das Buch enthält 4 Karten und eine ca. zwanzigseitige Zusammenfassung in deutscher Sprache:
Kannelierte Keramik des Gava-Komplexes.
Keramika Gava kompleksa
 
Serbische Akademie der Wissenschaften und Künste
Abteilung in Novi Sad
Format: x 270
247 S., PB, Kyrill.
Erscheinungsjahr: 2000
ISBN: 86-81125-50-8
Bestell-Nr.: 101404
Preis: € 27.55
Archäologie
"Nalazi iz jugoslovenskog dela Banata dosada nisu bili u celini sistematski prouceni, analizirani i obradjeni, samim tim nisu u arheoloskoj literaturi, domacoj i stranoj, mogli biti adekvatno vrednovani. Ovu prazninu sada popunjava Bukviceva monografija.
Radjena je po principima multidisciplinarnog pristupa uz posebnu i detaljnu obradu geomorfologije Banata, sa njegovim specificnim mocvarama i pescarom i odgovarajucim kartiranjem lokaliteta, sto pruza pouzdanu sliku o mogucnostima naseljavanja i koriscenja banatske zemlje u ta daleka vremena. Dati su i podaci o antropoloskim odlikama stanovnistva, razumljivo skromni na osnovu jos nedovoljne gradje koju su pruzila arheoloska istrazivanja.
Sa svim detaljima i postojecim znanjima prikazani su, medjutim, istorijat istrazivanja Gava komlpeksa u Banatu, zatim karakteristike naselja i nekropola, pogrebni obicaji, materijalna i duhovna kultura. Iz ovog prikaza proizlaze zatim razmatranja o hronologiji, ekonomici, polozaju Banata u okviru celokupnog Gava kompleksa, konacno o mehanizmu nastanka kompleksa u ovim krajevima. Najveci deo podataka dobijen je vrednovanjem iskopavanja na nekropolama kod Rafinerije u Vojlovici. Taj materijal se ovde prvi put u celini iznosi pred naucnu javnost."

(Beschreibung vom Verlag übernommen - aus der Rezension von Milutin Garasanin.)

Sadrzaj - Inhalt

* Milutin Garasanin, Predgovor
* Uvod
- Istorijat istrazivanja
- Geomorfoloski prikaz Banata
* Naselja
- Rasprostranjenost Gava kompleksa
- Topografske odlike
- Tipovi naselja
* Sahranjivanje
- Nacin sahranjivanja u kasnom bronzanom dobu
- Antropoloske analize
- Vojlovica, Rafinerija (nekropola 2)
* Materijalna kultura
- Keramicki materijal
- Metalni nalazi
- Ostalo
* Gava kompleks u kasnom bronzanom dobu Banata
- Odnos prema srodnim kulturama
- Problem ostava bronzanih predmeta
- Ekonomija
- Problemi relativne i apsolutne hronologije Gava kompleksa
- Zakljucak
* Prilozi
- Katalog naselja
- Katalog nekropola
- Katalog slucajnih nalaza
* Bibliografija
* Zusammenfassung
* Registar
* Table (68)
* Karte:
- Naselja; Nekropole; Naselja i Nekropola; Slucajni nalazi i Ostave bronzanih predmeta u Banatu
BEO-BOOKS
Bücher aus Serbien, Katarina Belovukovic
zum Seitenanfang
  Impressum